Hayatın her alanında var olan devinim kendini en çok da iş yaşamında gösterir. Devinim ile birlikte gelen karmaşıklık ve bilinmezlik işletmelerin mevcudiyetini koruyabilmeleri için sürece uyum sağlayabilmesini kaçınılmaz kılar. Çevik dönüşüm ve değişim karşısında başarılarını sürdürmek isteyen ve iş-yaşam dengesini kurmak isteyen işletmeler, yeni çalışma yöntemlerine yönelmeye başlar. Başarılı olmanın ve belirsizliklerle başa çıkmanın yolu ise sürekli değişen düzene uyum sağlayabilmek, farklı yaklaşımları benimsemek ve karmaşık problemler için yalın çözümler sunabilmekten geçer. İşte tam da bu noktada agile çalışma alanı, alışılmışın dışında çalışma yöntemleri sunan devrimsel bir yapı olarak öne çıkar. Agile çalışma alanı ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için detaylara göz atabilirsiniz.

Agile (Çevik) Çalışma Alanı Nedir?

Çevik çalışma ortamı olarak da bilinen agile çalışma alanı, işletmelerin hemen hemen her alanında ve gruplarında oluşturulabilir olması ile son dönemlerde popülerlik kazanmıştır. Agile manifestosunun benimsendiği bu çalışma alanında işe yarar çözümler sunulur. Bir değerler topluluğu olarak nitelendirilen agile manifestosu 4 temel madde üzerine inşa edilir. 2001 yılında 17 yazılım gurusunun bir araya gelmesi ve 2 günlük beyin fırtınası sonucunda ortaya çıkarılan agile manifestosu şöyle der;

Süreçler ve araçlar yerine bireyler ve onların birbirleri ile olan ilişkileri,

Kapsamlı dokümantasyon yerine çalışan yazılım,

Sözleşme pazarlığı yerine müşteri ile iş birliği,

Sabit bir plana bağlı olmak yerine değişime karşılık vermek daha değerlidir.

Değişime ayak uydurabilmenin yanı sıra müşteri katkısı ve iş birliğini sözleşmelerden önde tutan Agile iş yeri, gelişime açık ekiplerin kurulmasını mümkün kılan bir çalışma ortamı niteliği taşır. Bu tarz işyerlerinin gözden kaçırmaması gereken nokta ise agile manifestosunda daha az değer verilen noktaların hiç yapılmaması anlamına gelmediğidir.

Agile Çalışma Alanına Sahip Şirketlerin Avantajları

Agile çalışma alanına sahip olan şirketler her proje döneminde maksimum verim elde etmekle birlikte işlevsel avantajlara da sahip olurlar. Agile çalışmanın avantajları şu şekilde sıralanabilir:

  • Şirkete hakim olan duygu ekip ruhudur.
  • Bir arada bulunan planlama ile yürütme sayesinde sürdürülebilir kalite sağlanır.
  • İşletme esnek sistem yapısı ile değişen gereksinimlere adapte olarak başarısını sürdürebilir.
  • Kurum kültüründe yer edinen takım çalışması iletişim sorunlarının hızlı çözümünü de beraberinde getirir.
  • Marka bilinirliği artar, karlılık ve tasarruf sağlanır.
  • Sürekli büyüme gösteren dinamik bir işletme profili sergilenir.
  • Değişim hızına uyum sağlanabilmesi ile yüksek rekabet gücü elde edilebilir ve rakiplerden daha önce harekete geçilebilir.
  • Çalışan aidiyetini maksimum düzeye çıkarmak mümkün olur.
  • Verimlilik artar ve beraberinde tüm çalışanların işe adapte olma süreci hızlanır.
  • Turn-over oranında ciddi oranlarda düşüş yaşanır.

Agile İş Yerine Sahip Olma Koşulları Nelerdir?

İşyerlerinde agile çalışma alanları oluşturabilmek için sistemin getirdiği prensiplere uyum sağlamak gerekir. Sürece yönelik bütün aşamalar esnek bir şekilde kurgulanmalı ve değişken koşullar ile paralel olarak yürütülmelidir. Ekip motivasyonunun temel koşul olduğu agile ofis için ihtiyaç duyulan tüm gelişimsel teknik altyapı ile birlikte araç gereçlerin eksiksiz sağlanması gerekir.

Agile işyerlerinde agile proje yönetim metotlarından biri olan Scrum benimsenir. Şeffaflık, denetleme ve uyarlama olmak üzere 3 temel prensip çevresinde uygulanan Scrum, kompleks iş süreçlerinin yönetimi için tercih edilir. Bunu yaparken de tekrara dayalı bir yöntem izlenir. Esnek bir yapıya sahip olan Scrum, Agile işyerlerinde iletişim ve takım çalışması için kilit bir role sahiptir

Agile Ofis Tasarımı Nasıl Olmalıdır?

Gelecekte sayılarının gitgide artacağı öngörülen agile ofis modelinde çalışan konforu ön planda tutulur. Bu ofis ortamları tüm çalışanların iletişimini kolaylaştıracak ve ayrı alanlar yerine aynı ortamda çalışmalarını mümkün kılacak şekilde dizayn edilir. Ofis düzeninde kullanılan masalardan depolama ünitelerine kadar her detay özgür ve yaratıcı bir çalışma alanını destekler. Çalışanların kullandıkları tüm araç ve gereçler tedarik edilerek kendilerini hem değerli hem de güvende hissetmeleri sağlanır. Bu sayede konfor alanı genişletilen çalışanlar daha verimli ve üretici bir profil çizebilir.

Siz de agile dönüşüm manifestosu kapsamında çevik ofis tasarımına sahip olmak istiyorsanız farklı çalışma alanlarında sektörel çözümler sunan Bürotime ürünlerinden faydalanabilirsiniz. Tüm kuşaklara ve her türden ofis tasarımına uyum sağlayabilen özgün Bürotime ofis mobilyaları, yeni teknolojilerle uyumlu yapısı sayesinde bütünsel bir agile çalışma alanına sahip olmanıza katkıda bulunur.