Tasarım, temelde etkileşim kurulan kitleyi derinlemesine ifade eden bir iletişim eylemidir. Her tasarım, nihayetinde bir duygu oluşturmak için yaratılır. Bu yüzden, işiniz her ne olursa olsun; tüketicilerin/kullanıcıların duygularıyla olumlu bağlantılar kuran tasarımlar yaratmanız gerekir. Günümüzde hayran kitlesi oluşturacak kadar güçlü markalar, nihaî müşterilerinin duygusal tepkilerini en iyi şekilde kullanır. Faaliyet alanınız ne olursa olsun, ofiste duygusal tasarım ilkelerini anlamak ve uygulamak, sadık bir müşteri tabanı elde etmeye yardımcı olabilir ve büyümeyi destekleyebilir.

Duygusal Tasarım Nedir?

Emotional Design” olarak adlandırılan duygusal tasarım kavramı, insanlar ve ürün arasında duygusal düzeyde bağ oluşturma fikrine dayanır. Duygusal tasarım, kullanıcılarında kasıtlı olarak belirli duyguları uyandırmaya çalışır. Güzel bir tasarım, insanların beyninde olumlu duygusal tepkiler yaratarak bilişsel yetenekleri geliştirir. Olumlu duygular, daha beşerî hisler yaratmaya ve ürünle etkileşimi daha keyifli hale getirmeye yardımcı olur. Keyifli bir kullanıcı deneyimi elde etmek, bu nedenle nihaî tüketiciler için oldukça önemlidir.

Görsel: uxdesign.cc
Kullanıcı Deneyiminde Temel Kriterler

Kullanıcı deneyimini keyifli bir yolculuğa dönüştürmeden önce işletmelerin temel kullanıcı deneyimlerini yaratan kriterleri karşılamaları gerekir. Abraham Maslow tarafından geliştirilen “İhtiyaçlar Hiyerarşisi” teorisi, üç boyutlu bir çerçeve çizer. İşlevsellik, güvenilirlik ve kullanılabilirlik basamaklarından oluşan bu teori, duygusal tasarımın işe yaraması için bulunması gereken temel kriterleri şu şekilde açıklar:

  • İşlevsellik: Ürünün, kullanıcılara temel satın alma işlevini sunarak, sorun çözmede yardımcı olması gerekir.
  • Güvenilirlik: Güvenilirlik kriteri, tüketicinin üründen beklediği performansı elde etmesini ifade eder.
  • Kullanılabilirlik: Basit ve net şekilde, yüksek bilişsel çaba gerektirmeden kullanıcıların üründen fayda elde etmeleri fikrine dayanır.

Temel ihtiyaçları karşılamayan ürünlerin, İhtiyaçlar Hiyerarşisi teorisindeki zevk ve neşe gibi daha üst deneyimlere ulaştırması mümkün değildir.

Görsel: princeton.edu
Kullanıcı Deneyiminde Bilişsel Kriterler

Tasarlanan ürünün temel kriterleri karşılayabilecek düzeyde olması, kullanıcı deneyiminin rasyonel kısmını ifade eder. Oysaki, farkında olarak ya da olmadan tüm insanlar, devam eden karmaşık düşünce ve duygu süreçlerine sahiptirler. Bu yüzden karşılaştıkları her tasarımla duygularını ilişkilendirirler. Keyifli bir kullanıcı deneyimi için duygusal tasarımın üç aşamalı bilişsel bir süreç doğrultusunda kurgulanması gerekir.

  • İçgüdüsel: Kullanıcıların tasarıma yönelik ilk izlenimlerini ifade eden bu basamakta, ürünle ilgili genel çerçeve çizilir. Kolay bir ara yüz veya tasarım çerçevesinde ürünün ilk bakışta nasıl göründüğü gibi daha anlık tepkilerdir.
  • Davranışsal: Bu basamakta kullanıcılar bilinçaltına inerek, tasarımın hedeflerine ulaşmalarına ne kadar katkı sağladıklarını değerlendirirler. Kullanıcıda kontrol ve uzmanlık hissiyatı yaratması gibi duyguların temeli burada yaratılır.
  • Yansıtıcı: Tasarımı deneyimledikten sonra fiyat-performans-fayda üçgenindeki çıktıları bilinçli olarak değerlendirirler. Verdiği paranın hakkını aldığını düşünenler, ürünle duygusal bağ kurarak markanın yayılmasına katkı sağlarlar.
İşletmeler Açısından Duygusal Tasarımın Önemi

İşletmelerin faaliyetlerini sürdürdüğü artan rekabet ortamında rakiplerinden sıyrılabilmeleri için duygusal tasarım gibi keyifli kullanıcı deneyimi yaratan tasarımlara odaklanmaları gerekir. İş hedeflerine ulaşmaya yardımcı olan duygusal tasarım; insanların, kullanımı keyifli, neşe yaratan ve hayatı daha iyi kılan ürünlerle buluşmalarını sağlar. Duygu, hafızayla bağlantılı çalışır. Bu nedenle, müşterilere olumlu ve duygusal bir deneyim yaşatmak, markaya olan bağlılığı da destekler. Tasarım üzerinde derinlemesine düşünen ve olumlu hisseden tüketiciler, markanın yayılmasını sağlayan öncü destekçiler olurlar.

Duyusal tasarımı iş yaşam dengesinin her noktasına yaymak; işletme hedeflerine ulaşmak ve maksimum fayda elde etmek açısından önemlidir. Bürotimeekip ruhunu yükselten, ait olma hissiyatı yaratan ve değer üretmek için amaç birliği oluşturan iş ortamları için çözümler yaratır.