Yaratıcı düşünme stratejilerinin bağlantılı olduğu kavramlardan biri olan tasarım düşüncesi, problem çözmeye yarayan bir taslak olarak tanımlanıyor. Bu kavram son 15-25 yıllık dönemden beri hem endüstriyel tasarım okullarında hem de sektörel ortamda kendini görünür hale getiriyor. Bu anlamda endüstriyel tasarım, problem çözme yeteneklerinin geliştirildiği, tasarım düşüncesinin etkin bir kavram olarak ele alındığı bir alan olarak yaratıcı düşünme stratejilerine ihtiyaç duyuyor. Endüstriyel tasarımın üç önemli konusunu oluşturan teknoloji, tasarım ve işlevsellik faktörleri aslen tasarım düşüncesinin bağlamında yer alıyor. Dahası, yaratıcı düşünmenin stratejik yöntemleriyle bu üç başlığın entegre olması sağlanabiliyor.

Farklı Bakış Açılarını Araştırmak ve Denemek 

Nesneler, binalar, mekanlar, malzemeler, hatta teknoloji ve sistemler dahi aşina olduğumuz durumlar ve alışkanlıklarımız aracılığıyla deneyimleniyor. Bu nedenle çoğu zaman farklı imkanların görülmesi zor olabiliyor. Örneğin bir malzemenin yalnızca alışılmış kullanımlarını düşünme eğilimi gösterilebiliyor ancak bu durum ile mücadele ederek “Başka ne yapabilirim?” sorusunu sormak yeni fikirlerin ve buluşların önünü açmaya yarıyor. Bu soru yaratıcı düşünme stratejilerinin temelini oluşturuyor denilebiliyor. Çünkü teknoloji, tasarım ve işlevsellik konularının birlikte düşünülmesine olanak tanıyor. Ayrıca yapacağınız araştırmalar ve denemeler sonucu elde edeceğiniz cevaplar bu bağlamda sürekli çeşitlenebiliyor.

Fotoğraf: Pexels

 

Her Şeyi Dikkate Almak

Tasarım düşüncesinin amacı, gözlem yaparak bunu güçlü bir kavrayışa dönüştürmek ve ardından bu kavrayışı, hayatı kolaylaştıran ya da iyileştiren ürün ve servislere çevirmek olarak tanımlanıyor. Bu anlamda yaratıcı insanlar, bir şeylerin farkına varma konusunda uzmanlaşmış kişiler olarak öne çıkıyor. Bir bakıma tasarımcılar, başkalarının göz ardı ettiği şeyleri tespit etme, toplama ve kullanma becerilerini geliştirmeye sürekli devam ediyor. Bu bağlamda etrafınızdaki dünyayı aktif bir merakla incelemek ve gözlem yapmak, yeni fikirler ortaya koyduğu gibi işlevsellik ve teknoloji kesişimi hakkında bilginizi genişletmeye yarıyor. Ancak bunu yaparken tasarım problemini olduğundan daha karmaşık hale getirmemek gerekiyor. Bir başka deyişle, teknoloji ve işlevselliğin bütünleştiği ürünlerin tasarımında sorunu basit tutmak ve sadeleştirmeye devam etmek gerekiyor.

Ufuk Açıcı Tasarım Fikirlerini Yakından Takip Etmek

Dünyada yankı uyandıran, yeni bakış açıları ve kavrayışlar sunan pek çok önemli tasarım ürünü bulunuyor. Bu ürünlerin nasıl geliştirildiğini anlamak, kendi üretim süreçlerinize de katkıda bulunuyor. Ayrıca hali hazırda başarılı, güvenilir ve denenmiş bir mevcut sistemin, bir uygulama alanından diğerine geçirilmesi büyük yeniliklere yol açabiliyor. Yeni uygulamalar ve fikirler, teknoloji ve işlevselliğin nasıl bütünleştirildiğine etkili bir örneklem oluşturabiliyor. Örneğin açık-kaynak tasarım, teknoloji ve işlevselliğin güncel koşullara uyarlandığı ilginç bir çözüm olarak yorumlanıyor. 3D baskı teknolojilerinin yaygınlaştığı bir zamanda açık kaynaklı tasarımlar herkesin kolayca üretebilmesini sağlıyor. Bu durum hem tasarımcılar hem de kullanıcılar için erişilebilir bir tasarım vaat ediyor. Bu da tasarımın üretim biçimlerinde önemli bir kanal açıyor.

 

Fikirleri Farklı Anlatım Biçimleri ve Araçlar ile Dönüştürmek

Fikirler, farklı anlatım biçimlerine çevrilerek geliştirilebiliyor. Şeyleri bir form veya ortamdan diğerine dönüştürmek, tasarım düşüncesini tamamen yeni ve heyecan verici yönlerde uyarıyor. Bir fikir başka bir fikrin tetikleyicisi haline gelebiliyor. Bu sayede yeni keşifler yapılırken bir tasarım problemine farklı yönlerden yaklaşma deneyimi öğrenilebiliyor. Örneğin bir tasarım ürününü farklı teknolojileri kullanarak üretmeyi deneyebilirsiniz. 3D baskı ile üretilen bir maket ile parçaları CNC kesim ile üretip elinizle yaptığınız bir maket buna örnek verilebiliyor. Bu sayede farklı üretim ortamlarının, malzemeleri ve işlevselliği ne şekilde etkilediği, teknolojinin bu süreçte nasıl bir rol aldığı görülebiliyor. Bu yöntem deneyselliğe ve doğaçlamaya yaklaşan doğası ile yaratıcı düşünme stratejilerine dair etkili bir araç sunuyor.