İç mekanlar için tasarlama hem sanatsal yetenek hem de teknik bilgi gerektirir. İç mimarlığın amacı işleve dayalı çözüm geliştirme, estetik olarak zenginleşme ve psikolojik açıdansa iyileştirme sağlamaktır. Tasarım süreci, işlevsellik ile ilgilenen rasyonel bir seviyede başlar, estetik ve duygusal tepkiyle ilgili düşünceler ise daha sonra gelir.

Bir mekanda tasarımı ele alırken mekan, tek başına değerlendirilmemelidir. Mekanın bağlamsal nitelikleri analiz edilerek sonuçlar stratejik bir şekilde ele alınabilir. Kurulan bağlamsal yaklaşımlar neticesinde stratejik bir tanım oluşturmak önemlidir. Strateji, bir projenin hedefe yönelik olarak değerlendirilip ayrıntılı bir özet oluşturulmadan önce tanımlandığı bir aşama olarak özetlenebilir. Bu yaklaşım yenileme, mekanı büyütme gibi projeler söz konusu olduğunda sürdürülebilirlik açısından da oldukça önemlidir.

Mekanı ve İstekleri Doğru Okumak

Herhangi bir mekanı şekillendirirken mekanın özellikleri, kültürü, mekanın ne için kullanılacağı, neyi simgelemeyi hedeflediği gibi birçok konu üzerinde araştırma yapılması gerekiyor. Mekanı ve temsil etmesinin istenildiği düşünceyi kavradıktan sonra iç mekan mimarisi üzerinde çalışmalara başlanabilir.

Bir iç mekan tasarımı projesini şekillendiren pek çok farklı unsur vardır. Mekanın bulunduğu şehrin etkisi, o yerin yaşanmışlıkları ile birlikte kullanıcının mekanla ilgili istekleri gibi etkileyici birçok faktör bulunur. Kullanıcıların ihtiyaçlarının belirlenmesiyle birlikte bu unsurların hangisinin daha baskın olacağına tasarımcının görsel ve düşünsel altyapısı oldukça yardımcı olur.

Mekan planlama, iç mimari tasarım sürecinin temel bir unsurudur. Planlama, alanın nasıl kullanılacağına dair derinlemesine bir analiz ile başlar. Daha sonra alandaki zonları ve bu zonlarda gerçekleşecek faaliyetleri tanımlayan bir plan çizilebilir. Plan, insanların mekanda nasıl hareket edeceğini gösteren dolaşım şemasını da ortaya koymalıdır. Bu anlamda tüm mobilya, ekipman ve donanım yerleştirme detayları da plana eklenebilir.

Mekansal Dilin Önemi ve Estetik

İç mekan mimarisi, mekanın kendi dilini kurgulamak üzere geliştirilebilir. Tasarımdaki incelikleri ve onu ortaya koyan kuralları iletmek hikaye anlatmaya benzetilebilir. İç mimarinin nasıl ortaya çıkacağı, mekanın nasıl kullanılacağı, kullanıcıların burada neler hissedeceği tasarımın farklı elemanları ve kuralları ile aktarılabilir. Bunun yanı sıra her iç mimari tasarım projesi, bir yerin işlevsel eksikliklerinin değerlendirmesi ve çeşitli öğelerin orada yaşayan insanlara daha iyi uyacak şekilde nasıl değiştirilebileceği ile başlar.

Estetiğin ön planda düşünüldüğü iç mimari tasarımında fonksiyonellikten asla vazgeçilmemelidir. Mekan kullanıcısının esas ihtiyaçlarını işlevsellik öğeleri karşılarken, estetik değerler tasarımın dilini oluşturarak ve mekansal nitelikleri yükselterek kullanıcıların kendini iyi hissettiği bir ortam kurgular.