Sürdürülebilirliğin temel hedefleri; yenilenemeyen kaynakların tüketimini azaltmak, atıkları en aza indirmek, sağlıklı ve üretken ortamlar yaratmaktır. Sürdürülebilir tasarım; çevre, insan sağlığı ve konforu üzerindeki olumsuz etkileri azaltmayı ve böylece yapıların performansını iyileştirmeyi amaçlar. Bu amaçla başlayan iç mimarlık ve sürdürülebilirlik ilişkisi; mekanın verimli ve etkili kullanımını, düşük çevresel etkiye sahip malzeme seçimini, enerji tasarrufu faktörlerini ekolojik yaklaşıma uygun olarak belirlemeyi gerektirir. İç mimaride ekolojik sürdürülebilir yapı malzemelerinin kullanımı, doğal çevreye fayda sağlamanın yanı sıra; mekan bakım maliyeti açısından tasarruf yapılmasına da yardımcı olur. Tasarımcı, projelerinde çevreye zarar vermeyen malzemelere odaklandığında, doğal çevreyi koruma ve iyileştirmeye yönelik bir sorumluluk da üstlenir.

Sürdürülebilir İç Mekân Tasarımı

İnsanlar zamanlarının çoğunu ofis, okul, ev gibi iç mekânlarda geçirir. Bu yüzden ortamın sağlıklı olması, iç mimari öncelik listesinin başında gelir. Hava kalitesi, ısıtma, havalandırma, aydınlatma ve akustik açısından sağlıklı mekânlar tasarlamaya çalışırken akılda tutulması gereken bazı önemli faktörler bulunur. Bunlar;

  • Alanın potansiyelini optimize etmek,
  • Yenilenemeyen enerji tüketimini en aza indirmek,
  • Ekolojik olarak tercih edilen ürünleri kullanmak,
  • Su kaynaklarını gözetmek ve korumak,
  • İç mekanın çevresel değerini artırmak,
  • Operasyonel ve bakım uygulamalarını iyileştirmek,
  • Güvenli ve sosyal açıdan adil üretim sürecine sahip ürünleri kullanmaktır.

Ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirlik sunan tasarım projelerinde öne çıkan güncel unsurlar ise; aşağıdaki başlıklar doğrultusunda sıralanabilir:

Yapı Malzemelerinin Uzun Vadeli Etkilerinin Değerlendirilmesi

Günümüzde iç mimarlar, yeni yapılan veya yenilenen mekânlarda kullanılacak malzemeleri seçerken yaşam döngüsü yaklaşımını benimser. Birçok iç tasarım firması ve müteahhit, projeleri için kullanılan yapı malzemelerinin uzun vadeli etkilerini dikkatlice değerlendirir; malzemelerin üretim ve kullanım biçimlerinden doğabilecek veya mekanın kullanımı sırasında yapılan değişim ve yenileme işlemlerinde ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı etkileri tasarımın her aşamasında dikkate alır. Sürdürülebilir malzeme kullanımı, kirlilik yaratan diğer malzeme veya maddelerin neden olduğu çevresel etkiyi azaltır.

Ekolojik Sürdürülebilir Tasarım, Küresel Önem Taşır

Ekolojik olarak sürdürülebilir tasarım ilkeleri, sürecin her aşamasında çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri azaltan kararları teşvik eder. Sürdürülebilir tasarım fikirleri; uzlaşmayı ve doğayla uyumu önde tutan, entegre, bütünsel bir yaklaşımı benimser. İç mimaride sürdürülebilir yaklaşım, mekanın yaşam döngüsünün tüm aşamalarını olumlu yönde etkiler. Mekândaki enerji kullanımında yıllık bazda düşüş sağlamak ve bunu sürekli kılmak, maliyetleri düşüren enerji verimliliği önlemlerini uygulamak, içme ve şehir suyu tüketimini azaltarak yağmur suyu yönetimi gerekliliklerine uygun tasarımı oluşturmak; iç mimarların sürdürülebilir bir yaşam tarzı doğrultusunda geliştirilebileceği sürdürülebilir tasarım uygulamaları arasında yer alır.

İç Mimaride Gelişen ve Yaygınlaşan Bir Konsept: Sürdürülebilirlik

Bugünkü mimari yaklaşımlarda sürdürülebilir malzemeler, iç tasarım çalışmalarının yorumunda etki ve önem kazanmaya devam eder. Sürdürülebilir materyallerin değerli geçmişleri ve çoğu zaman anlatılacak ilgi çekici hikâyeleri vardır. Bu malzemelerin süregelen anlamı ve özü, ancak iyi planlanmış bir iç tasarım şemasında kullanıldığında ortaya çıkabilir. İnsanlar, bir iç mekânın tasarımına ve dekoruna güçlendirici karakter getiren sürdürülebilir malzemelerin benzersiz yolculuklarını ve yaşam döngülerini hissedip onlarla ilişki kurduğunda sosyokültürel sürdürülebilirlik kendini göstermeye başlar.

Bürotime farklı konseptleri ile sürdürülebilir uygulamaların ofis tasarım felsefelerine dâhil edilerek enerji verimliliğini, çevresel duyarlılığı ve sorumluluğu teşvik eder. Bürotime Tasarım Ekibi, sürdürülebilir tasarım ilkelerini takip ederek ve olumsuz çevresel etkileri azaltarak daha iyi, sürdürülebilir bir gelecek inşa ederler. Maliyet, çevresel, toplumsal ve insani fayda dengesini iyi bir şekilde koruyarak hizmet veren Bürotime iç mekan çözümleri arasından eğitim, sağlık, çağrı merkezi, terminal ve home office ihtiyaçlarınızı güvenle karşılayabilirsiniz.