Kurumların ve şirketlerin yeni nesil yönetim anlayışları, personel performansını artırmak için önlemler alırken onları önemsemeyi de içeriyor. Çünkü çalışanların performansını üst düzeyde tutabilen bir şirket aynı zamanda iyi yönetilen şirket oluyor. Çalışanlarında memnuniyet yaratan ve çalışan aidiyeti oluşturan bir kuruluş, her anlamda üretken olmayı başarıyor. Şirket çalışanlarının motivasyonlarını yükseltmek için düzenlenen kültür, sanat ve spor aktiviteleri, sosyal etkinlik planları şimdilerde sıklıkla uygulanıyor. Bu organizasyonlar, çalışanların kendilerini kuruma ait birey olarak hissetmelerinde önemli bir pay üstleniyor. Kurum içi iletişimin güçlü olduğu şirketler, alt kademeden en üst kademeye kadar varan bir haberleşme bağı içinde oluyor. Çalışanlar arasında güçlü bir birliktelik oluşturabilirseniz, kurum verimliliğini de artırabilirsiniz.

Sürdürülebilir Verimlilik İçin Neler Yapılmalı?

Şirket içi verimliliğin sürekli ve yüksek olması için kaliteli çalışma ortamının oluşturulması kaçınılmaz bir zorunluluk oluyor. Uzun saatler süresince çalışmak verimliliği artırmak yerine düşürebiliyor. Yeterince çalışarak kaliteli işler üretebilmek ise en doğru çalışma şeklini oluşturuyor. Çalışma koşullarını iyileştirmek çalışanların başarılarını takdir etmek ve onlara gerekli özgürlüğü tanımak önemli oluyor.

Şirkette görevli her çalışanın, kurumun amaçlarını ve hedeflerini öğrenmesi ve bu değerler için üretmeyi istemesi gerekiyor. Bunu sağlamak da kurum yöneticilerine ve takım liderlerine düşüyor. Çünkü amacı olmayan insanlar, verimli bir üretkenliğe ulaşamıyor. Her iş için uygun nitelikli çalışan seçmek de büyük önem taşıyor. İnsanları, kendilerine uygun olmayan işlerde çalıştırırsanız yüksek verim alamayabilirsiniz.

Baskıcı Değil Adaletli Bir Çalışma Sistemi Kurmak Gerekiyor

Şirket çalışanlarını korkutarak ya da baskı yaparak çalıştırmak sadece işin aksamadan yürümesini sağlıyor. Bu konumda çalışanlar, işlerine kendilerinden bir şeyler katmayı hiç düşünmüyor ve istekli olmuyor. Oysa adaletli ve başarının maddi manevi takdir edildiği kurumlarda çalışanlar, daha iyi işler üretmeye odaklanıyor. Şirket içi web sayfalarında bu başarıları duyurmak, ödüllendirmek ve teşvik edici performans değerlendirmeleri yapmak ise çalışanların verimliliğinin çoğalmasına katkı sağlıyor. İnsanların kendilerini gösterebilecekleri pozisyonlara geçmelerini sağlamak ve terfilerini adil olarak gerçekleştirmek de önemli verimlilik ilkeleri içinde yer alıyor. Adaletsiz çalışma ortamı, personel arasında huzursuzluk oluşturuyor. Kurum kültürü oluşmuş kurumsal firmalar, çalışanlarını mutlu ederek iş verimliliğini artırabileceklerini biliyor ve yöneticilerini de bu anlayış doğrultusunda bilinçlendiriyor. Firmanızda adaletli bir çalışma sistemi kurarsanız hem kendinize hem de çalışanlarınıza daha fazla kazandırabilirsiniz.

Ofis Yaşamında Kaliteyi Artırmak Önem Taşıyor

Ofiste yaşam kaliteli ve iş düzeni adaletli ise iş verimliliğinin yüksek olması mümkün oluyor. Bir şirket bünyesinde, çalışan aidiyeti yaratmak için personel ile kurum arasındaki iletişimi canlı tutmak gerekiyor. Üst düzey yöneticinin, çalışanın başarısını bizzat kutlaması onun motive olmasında etken oluyor. İşteki verimliliğin artmasına katkı sağlıyor.

Yoğun ve stresli iş yaşamı zaman zaman küçük molalara ihtiyaç duyuyor. Sürekli aynı tempoda devam eden çalışma hayatı bir süre sonra sıkıcı olmaya başlıyor ve bıkkınlık yaratıyor. Nefes alma seansları gibi düşünülecek sosyal etkinlikler ise bu rutinleri kesen eğlenceli aktiviteler oluyor. Performans artırıcı organizasyonlar düzenlemek iş verimini çoğaltmaya büyük destek sağlıyor. Tüm çalışanların gruplar halinde bir tiyatroya veya konsere gitmesi, piknikler düzenlenmesi veya şık bir restoranda hep birlikte yemekler yenmesi önem taşıyor. Bu harcamaların ekstra maliyet olarak görülmemesi ve yılda birkaç defa tekrarlanması gerekiyor. Bu tür etkinliklerle çalışanlarınızın verimini artırabilirsiniz.

Şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla döşenmiş, insan sağlığına önem veren ofis dekorasyonları da bir diğer ayrıntıyı oluşturuyor. Çalışanlarının sağlığına özen gösteren bir kurum, personeli tarafından takdir görüyor ve onların içinde daha iyi işler üretme arzusu uyandırıyor. Global bir marka olan Bürotime yenilikçi ofis mobilyalarını insan ve çevre sağlığına dost olarak üretiyor. Şık ve kullanışlı ofis dekorasyonu yapmak için web sitemize göz atabilirsiniz 🙂