Dizayn edilen her mekan, orada vakit geçiren insanlar için anlamlı ve faydalı olduğunda değer kazanır. Aynı zamanda özel tasarlanan mobilyalar ya da dekoratif objeler, yaşam alanlarına duygu ve enerji kattığında, çekici hale gelir. İnsanların eşyalar ve mekanlar ile yaşayacağı deneyim, bu eşyalar ya da mekanlar için daha fazla istek duymalarına sebep olacağı gibi onları uzaklaştırabilir de… İşte tam burada kullanıcı deneyimi ve kullanıcı deneyimi tasarımı önemli bir faktör olarak ortaya çıkar.

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX) ve Tasarımcısı

Kullanıcı deneyimi (user experience, UX); ortaya konulan ürün veya hizmetten kullanıcının sağladığı fayda, kullanıcı için ortaya çıkan işlevsellik, kullanıcı ve ürün ya da hizmet arasındaki duygusal yakınlık ve anlamlı olma başlıkları altında kullanıcının ürün veya hizmet ile birlikte tecrübe ettiklerinin toplamını oluşturur. Kısaca kullanıcı deneyiminde bir insanın ürün veya hizmet ile ilgili ne hissettiği önceliklidir.

Kullanıcı deneyimi tasarımı; üretilen bir nesnenin ya da oluşturulan bir dekorasyonun kullanıcı tarafından anlamlı bir deneyim sağlayacak şekilde tasarlanmasıdır. Bu tasarımda öne çıkan, kullanıcıların ihtiyaçlarını işlevsel bir şekilde karşılamak ve aynı zamanda kullanıcının nesne ya da tasarımla duygusal bir yakınlık kurmasını sağlamaktır.

Kullanıcı odaklı tasarımları ortaya çıkaran kullanıcı deneyimi tasarımcısı (user experience designer); kullanıcının duyguları ve algılama biçimlerini gözeterek tasarımları oluşturan kişidir. UX tasarımcısının temel görevi kullanıcı ile ortaya konan ürün, hizmet ve dekorasyon öğeleri ile kullanıcıyı bir araya getirmektir. Bu bağlamda kullanıcı deneyimi tasarımcısı, tasarladığı ürünün yanında bilişsel psikoloji unsurlarını da göz önünde bulundurur.

Etkili Kullanıcı Deneyimi Oluşturmak

Etkili bir kullanıcı deneyimi oluşturmak için öncelikle ürün ya da hizmetin hedef kitlesi doğru şekilde belirlenmelidir. Kullanıcı deneyiminde asıl önemli faktör insan psikolojisi olduğundan; hedef kitle tasarım süreci boyunca UX tasarımcısına yol gösterici olacaktır. Hedef kitle belirlendikten sonra; insanların genel özellikleri, davranış biçimleri, alışkanlıkları incelenmelidir. Genel incelemeden sonra hedef kitledeki her bir kişinin kendine has duyguları olan bireyler olduğu konusuna odaklanarak empati kurulmalıdır.

Kullanıcı deneyimi, insanın birey olarak duygulanımını sağlayan psikolojik faktörlerden oluşur. Bu faktörler, kullanıcıların ürün ve hizmeti algılama biçimlerini belirler. Gestalt 20. yüzyılda ortaya koyduğu ilkelerle tasarımın temel algı ilkeleri için günümüze dek yol gösterici olmuştur. UX tasarımları görsel algı ilkelerini kullanarak kullanıcıda davranışsal değişim sağlayabilirler. Gestalt ilkeleri, genel olarak tasarımı oluşturan parçaların toplamının ortaya çıkan bütünsellikten daha fazla anlam içerdiğini gösterir. İnsan zihni, tasarımı oluşturan ögeleri tek başına birer tasarım öğesi olarak algılamak yerine parçaların bir araya gelmesiyle oluşan bir bütün olarak görür. Bu da özellikle dekorasyon konusunda objelerin doğru şekilde konumlandırılmasıdır.

Renkler ve şekiller de aynı şekilde görsel algı açısından önemli rol oynar. Örneğin doğru renklerdeki koltuklar belirli şekilde yerleştirildiğinde, insanların bir mekanda daha uzun ya da daha kısa kalmaları sağlanabilir. Aynı şekilde minimal bir tasarımla küçük mekanlar geniş ve ferah görünebilir. Bununla birlikte görsel hiyerarşiye göre tasarlanan mobilya ve dekorasyonlar sayesinde öne çıkan öğeler belirlenir ve insanların dikkati istenilen yöne doğru çevrilir. Böylece iş yerindeki danışma bankosu ya da evdeki misafir koltuğu insanların mekana girdiklerinde ilk gördükleri nesne olarak belirlenir. Benzer şekilde öne çıkarmak istenilen tablo, avize gibi eşyaları uygun renklerde bir arka plan dekorasyonu ile gözler önüne sermek mümkün olur.

Kullanıcı odaklı bir tasarım için Bürotime mobilya modellerini hemen inceleyerek fikirlerinizi hayata geçebilirsiniz.