Kurum kimliği, bir işletmenin duruşu, düşünceleri ve davranışlarını yansıtma biçimi olarak öne çıkar. Hedef kitlenin kurumu benimsemesine yardımcı olduğu gibi rakipleri arasından sıyrılmasını da sağlar. Kurumsal kimlik; kurum felsefesi, iletişimi, davranışı ve kurumsal dizayn üstüne kurulur. Temelde, hedef kitle ve rakiplere iletilmek istenen bir mesaj üstüne kurulur.

Çalışma alanlarının dekorasyonu, işletme çalışanlarının kurum kimliğini benimsemesi ve yansıtabilmesi açısından büyük önem taşır. İç mekan tasarımı denince genelde müşterilere yönelik çalışmalar akla gelir. Oysa dekorasyonda kullanılan ögeler, çalışanların aynı mesaj altında birleşmesine ve benzer hislerle çalışmalarına yardım eder. 

Fotoğraf: paycheck.com

Kurum Kimliğini Tanımlayan Ana Anahtar Kelimeler

Kurum kimliğini tanımlayan anahtar kelimelerin belirlenmesi, dekorasyon ve kurum felsefesinin çelişmemesi adına büyük önem taşır. Yenilikçi, özgür ve yaratıcı bir kimlik yansıtılması düşünülüyorsa köklü değerleri çağrıştıran ögeleri araya sıkıştırmak akıl karışıklıklarına neden olabilir. Mesajın hedef kitleye, rakiplere ve hatta çalışanlara tam net olarak verilebilmesi için bırakılmak istenen etkinin titiz bir şekilde düşünülmesi, ana mesajı yansıtacak belli başlı anahtar kelimelerin belirlenmesi gerekir.

Ana anahtar kelime seçimi yapılırken, kurumun değerlerine ters düşmeyecek kelimelere odaklanılması önerilir. Ana mesajı yansıtan anahtar kelimeler, kurumun logosundan iletişim değerlerine kadar her yerde kullanılır, dekorasyonun yanı sıra kartvizit, çalışan kıyafetleri, ürün paketleri ve akla gelebilecek her tip görsel ögede vurgulanır. Diğer taraftan kurumun dili, davranışları ve iletişimi de anahtar kelimeler üstüne kurgulanır.

Psikolojik Etkilerden Faydalanma

Kurumun hedef kitle, rakip ve çalışanlara iletmek istediği ana mesaj belirlendiğine ve birkaç ana anahtar kelime üstüne indirgendiğine göre sıra dekorasyon ögelerinin psikolojik etkilerinden faydalanmaya gelir. Yaratıcı ve özgür ruhlu bir algı yaratılmak isteniyorsa siyah gibi otoriteyi anımsatan koyu renklerin kullanılması, iç mekanda düz dokuların hakim olması ve hiyerarşik yapıya atıfta bulunan ögeler kullanılması kimlik ve dekorasyon arasında uyumsuzluk ortaya çıkmasına neden olur.

Renklerden geometrik şekillere, doku ve aydınlatmalara kadar pek çok dekorasyon ögesi, mekanda zaman geçiren kişiler üstünde farklı psikolojik ve ruhsal etkilerde bulunur. Mekanda kullanılan açık renkler teşvik edici, soğuk renkler dinlendirici ve teskin edici bir etki bırakır. Samimi bir izlenim için açık ve sıcak renkler, güvenilir bir etki bırakmak için koyu ve sıcak renkler tercih edilirken açık ve soğuk renkler parlak ve yaratıcı bir izlenim taşır. Koyu ve soğuk renkler, üzüntü ve endişe veren ruh haline sevk ettiği için kurum görsel kimliklerinde kendilerine pek yer bulamaz.

Dekorasyonu Doğru Kurgulama

Dekorasyonu kurgularken, görsel etki oranını dikkate almak işleri kolaylaştırabilir. Ofis dekorasyonu içinde duvarlar, kapılar, pencereler, perdeler, mobilyaların tümü olarak adlandırılan temel dekorasyon ögeleri %60’lık görsel etkiye sahiptir. Zemin yüzeyi, halı ve tavan %30 oranında dekorasyon atmosferini etkilerken aydınlatma elemanları ve kullanılan dekoratif objelerin katkısı %10’dur. İşletmenin iletmek istediği mesajın dekorasyonda tam olarak yer alması için mekanın bölünerek çalışılması gerekebilir.

Kurumsal kimliğin yansıtılacağı mekanın genel dizaynı, büyük ölçüde verilen mesajı etkiler. Yeni nesil ofis sistemi olan açık ofisler, şeffaflığı ve özgürlüğü vurgularlar. Sadece çalışanlar arasındaki değil hedef kitle arasındaki duvarları kaldırır, yeniliklere ve değişime açıktır. Geleneksel ofis sistemleri, köklü geçmişi ve güvenliği vurgular. Hedef kitle ve çalışanlarına mesafeli davranır, geleneksel metotları kullanarak hizmet verir.

Çalışma alanlarının yaşam alanlarına dönüşmesi, kurum kimliklerinin yeniden biçimlenmelerine neden oldu. Çalışanlarınızın, kurum felsefesi altında birleşebileceği, kurum kimliği ile bağ kurabileceği ve hedef kitlenize tam olarak sizi anlatan iç mekan ve ofis dekorasyonu için bizimle iletişime geçebilir, rakipleriniz arasından sıyrılabilirsiniz.