İnsanlar tarihin başlangıcından beri çeşitli iş kolları oluşturmak, ekonomiyi işler hâlde tutmak gibi farklı amaçlar için bir araya gelmişler ve türlü birliktelikler, ekip çalışmaları oluşturmuşlardır. Ekonominin artık belirleyici bir unsur haline geldiği günümüzde de iş hayatında insanlar çeşitli ortamlarda, ofislerde bir araya gelmektedir.  Bu tip çalışma alanlarında insanlar arasında kurulan ilişkiler her zaman için önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Hatta kimi zaman kurulan bu ilişkiler yüzünden insanlar kendilerini izole edebilmekte, işe karşı olumsuz bir tavır geliştirebilmekte ve hatta işi bırakma yollarına dahi gidebilmektedir.

Ekip Çalışmasının İşin Kalitesine Etkisi Nedir?

İş hayatının yoğunlaştığı ofis ortamlarında bireyler arası ilişkiler; yapılan işin kalitesini, verimliliğini ve sürekliliğini büyük oranda etkilemektedir. Özellikle ofislerde birbiriyle sürekli iletişim halinde olan, birlikte çözüm odaklı çalışan ve ekip çalışmasına öncelik tanıyan insanların oluşturduğu bir çalışma ortamı ve buna uygun bir çalışma kültürü, hem performansı artırmakta hem de yaratıcı bir ortama zemin hazırlamaktadır. Bunun için özellikle ofis içindeki kişilerin arasında oluşabilecek gerginliklerin giderilmesi veya en azından en alt düzeye indirgenmesi, yürütülen projelerin geleceği açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla pozitif bir çalışma ortamını ve downplay (önemsiz gibi görünen) çatışmasını önceleyen bir destekleyici ofis kültürü, performansı artırmakta, çalışanların moralini yüksekte tutmakta ve meydana gelebilecek sorunlara etkili çözümler bulunmasını sağlamaktadır.

 

Destekleyici ve Aşırı Samimi Bir Çalışma Kültürüne Sahip Olmak Yaratıcılığı Nasıl Etkiliyor?

Sürekli iletişim halinde olunan ve sorunlara beraber çözüm getirilen destekleyici ofis kültürünün yol açtığı aşırı samimi ortam, bu sefer başka bir noktadan performansı ve işin verimliliğini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  Ofis içinde kurulan samimi arkadaşlıklar, kimi zaman işe konsantre olma yönünde bir engel teşkil edebilmekte veya kişisel hayatın gizliliği ilkesini ihlal eden davranışlara kadar çeşitli sıkıntılara yol açabilmektedir. Ayrıca bu yüzden kutuplaşmalar meydana gelebilmekte ve çalışma kültürünü, iş etiğini bozabilecek hâl ve hareketler baş gösterebilmektedir. Tüm bu etkenler de işe odaklanan bir yaratıcılığa ve yenilikçi düşünceye olumsuz etki etmektedir.

Bu yüzden iş hayatında, yürütülen projede süreklilik, verimlilik ve kalite sağlayabilmek; çalışanlarda ise yüksek performans ve yaratıcılık oluşturmak açısından ekip çalışmasını öncelemek önemli olsa da ofis içi ilişkilerinin belirli bir düzeyde tutulması, iletişimin daha çok işe odaklı olarak gerçekleştirilmesi önemli bir noktadır. Karar verme süreçlerinde ve yaratıcılık gerektiren durumlarda tüm bu bileşenlerin göz önünde bulundurulması da sağlıklı bir çalışma kültürü oluşturulmasına ve üzerinde durulan projenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine büyük katkılar sağlayacaktır.