Eğitim alanında gerçekleştirilen değişim ve yenilikler önceleri aşina olmadığımız, şimdilerde ise günlük hayatımızın bir parçası haline gelen bazı kavramları merkeze taşıdığı gibi; okulların fiziksel yapılarını da derinden etkiliyor. Örneğin; geleneksel öğretmen rollerinin değişerek aktif öğrenme sürecine evrilmesi, sınıfların tasarımını ve dekorasyonunu önemli ölçüde değiştirmiştir.

Aktif öğrenme yaklaşımı ile öğrenme sürecinde sorumluluk, bütünüyle öğrenen kişiye veriliyor ve öğrenmenin nasıl, ne zaman ve ne kadar sürede gerçekleşeceğine öğrenci karar veriyor. Kullanılacak öğrenme yöntemleri de öğrencinin seçimlerine bağlı oluyor. Yani, karar mekanizması tamamen öğrenci eksenli işliyor. Dolayısıyla bu yaklaşımın benimsendiği iç mekân tasarımlarında da mimari – mekan ilişkisi, öğrenci merkezli olarak geliştiriliyor.

Eğitim ortamının düzenlenmesi, fiziksel mekan ile öğrenci, uzman, öğretmen, veli ve diğer ilgililer olmak üzere tüm paydaşları kapsayan bir sosyal ortamı içermektedir. Okulların hem toplumun mevcut kültürünü koruması ve yaşatması hem de kendisiyle birlikte içinde bulunduğu toplumu geliştirmesi ve değiştirmesi beklenmektedir. Bu nedenle okulların hareketli ve dinamik yapılar olması gerekir. Yaşanan bu dinamizm ise, okullarda yeterli fiziki mekanların oluşturulmasıyla mümkündür.

Buradan hareketle; aktif öğrenme yaklaşımının daha çok alan ve esneklik gerektirdiğini, aynı zamanda öğrencilere sınıfta elde ettikleri kazanımları doyasıya yaşatacak estetik değer sunabiliyor olduğunu söyleyebiliriz. Sadece mekânda var olanlar değil, bunların düzenlenişi ve taşıdığı estetik değer de eğitsel açıdan önemli bir etkiye sahiptir. Çünkü aktif öğrenmede ilk basamak öğrenende “içsel motivasyon” oluşturmaktır. İçsel motivasyon; bireyin içinden gelen merak, ilgi, öğrenme ihtiyacı yeterlik ve gelişme duygusudur. Öğrencinin içsel motivasyonunu artırmada izlenmesi gereken yol, belirlenen eğitim hedeflerini öğrencinin hedefleri haline getirebilmek ve öğrenciyi bu hedefler doğrultusunda davranmaya yöneltmektir. Bunu sağlamanın yolu da okullarda, eğitim – öğretim mekanlarında gerekli ortam ve koşulların sağlanmasından geçiyor. Tüm bu görüşler ışığında Bürotime, farklı senaryolara hizmet edebilecek esnekliğe sahip işlevsel ve estetik değer taşıyan eğitim çözümleri ürün grubuyla eğitim alanlarının geleneksel fiziki yapılarının dışına çıkarak, öğrenim mekanlarına yeni bir soluk kazandırıyor.

 Fonksiyonellikten Ödün Vermeyen Yenilikçi Tasarımlar

Bürotime’ın eğitim alanında geliştirdiği çözüm önerilerinde mercek altına aldığı iki önemli konu bulunmaktadır. Bu konulardan ilki fonksiyonellik, ikincisi ise estetiktir. Dolayısıyla, maksimum işlevi bir arada gerçekleştirebilen ve kullanım kolaylığı sağlayan tasarımların aynı zamanda sanatsal bir bakış açısıyla da yorumlanması gerekiyor. Bu dengeyi başarıyla gerçekleştirerek yenilikçi ve sürdürülebilir eğitim alanları oluşmasına öncülük eden Bürotime, her yaş grubundan öğrencinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilen eğitim çözümleri üretiyor.

Modüler ve kompakt birimlerle öğrencilere kişiselleştirebilecekleri bir çalışma alanı sağlayan Gama, tek kişilik tabla altında bulunan kitap rafı ve masanın yan kısmına entegre edilmiş çanta askılığı sayesinde kişisel eşyaların düzensiz görünümünden kaynaklanabilecek dikkat dağınıklıklarından kurtulmayı sağlıyor. Bu sayede daha organize bir çalışma ortamına kavuşan öğrenciler, daha kolay motive olma ve konsantrasyonlarını daha hızlı bir şekilde toplama fırsatı buluyor.

Teknolojinin bu denli geliştiği ve hayatımızın merkezine yerleştiği bir dönemde, iç mekân kurgularını da bu gelişmelere göre adapte etmek gerekiyor. Özellikle eğitimde teknolojinin aktif kullanımı, bu entegrasyonu zorunlu hale getiriyor. Bürotime’ın Gama isimli ürünü ile öğrenciler kompakt bir çalışma alanına sahip olmanın yanı sıra; teknolojik araç ve gereçlerini çalışma alanlarına sabitleyebiliyor. Gama’nın üst kısmında bulunan tablet sabitleyici aparat, mimaride kullanılan ögelerin öğrencilerin aktif öğrenme deneyimine eşlik etmesine imkan tanıyor.

Sınırları Ortadan Kaldıran Tasarımlar

Yenilikçi eğitim alanlarının en belirgin özelliklerinden bir diğeri ise, iç mekân tasarımlarında kullanılan ve katı sınırları ortadan kaldıran şeffaf ve portatif çözümler oluyor. Zeminden tavana kadar yükselen cam duvarlar, merdivenlere ve koridorlara taşan çalışma alanları, hatta bahçe ve kafeteryaların bile eğitim alanına dönüşebilmesi, aktif öğrenme yaklaşımıyla daha da popüler hale gelebiliyor. Böylelikle eğitimde dinamik ve esnek mekânlar boy gösteriyor.

Öğrenci odaklı eğitim sisteminde deneyime dayalı öğrenme yöntemleri öne çıkarken, mekân ve mobilya tasarımları da bu çerçevede şekilleniyor. Sabit mobilyalar, yerini kolay hareket edebilen ve farklı amaçlarla kullanılabilen ürünlere bırakıyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak yenilikçi eğitim alanı çözümlerine bir yenisini ekleyen Bürotime, Handy çalışma masası ile eğitim alanlarına farklı bir yorum getiriyor. Handy ile kolayca fonksiyonu değişebilen ve birbiriyle entegre olan eğitim alanlarına kolayca taşınabilirsiniz.

Öğrenirken Keyif Aldığınız Eğitim Alanları

Çalışma alanlarına uygun olarak tasarlanmış masaların yanı sıra, daha rahat bir çalışma ortamı oluşturmak adına tercih edebileceğiniz Bürotime koltuk ve kanepe modelleri de markanın ürün gamında bulunuyor. Özellikle koridor gibi geçiş alanlarını çalışma alanı olarak değerlendirmek istiyorsanız Bürotime’ın bekleme grubu kategorisinde yer alan Connect, Hexa, Pick gibi eğlenceli ve sempatik ürünler; konforlu ve yenilikçi eğitim alanları oluşturmanıza olanak sağlıyor. Siz de farklı bir bakış açısıyla yenilenen eğitim alanlarınızın tasarımını baştan yaratmak istiyorsanız, Bürotime’ın uzman bakış açısıyla sunduğu yenilikçi eğitim çözümlerinden yararlanabilirsiniz.