Bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 ile tüm sektörlerin hayatta kalma dinamikleri değişti. Bazı sektörler pandemi dolayısıyla ofiste çalışan kişi sayısını ve çalışma sürelerini azaltırken, bazıları da ofislerini tamamen kapatarak uzaktan çalışma disiplinine yöneldi. Bu karar, kimi sektörler için büyük bir devrim niteliği kazandı.

Pandemi ve İşverenin Kriz Yönetimi

Pandemi, küresel olarak tüm insanlığın davranış şekillerini hızla değiştirdiği bir dönüşüm süreci olarak karşımıza çıkmaktadır. İş süreçlerinin tüm bileşenleri de bu değişim ve dönüşümün bir parçası olarak hareket etmektedir. Bu tip global krizlerde iki tip davranış ile karşılaşılmaktadır; birinci davranış kalıbında koşullara hızla adapte olarak yeni alanlar açılır ve üretim devam eder. İkinci davranış kalıbında ise; olayın anlamlandırılması ve sağlanması gereken uyumda gecikmeler yaşanır, üretim devam etse de rakiplerin gerisinden başlanır ve bu durum şirketi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakır.

İçinde bulunulan bu yeni dönem, kariyer planlamalarının baştan yapılmasına neden olmaktadır. İşverenler ve çalışanlar oluşan yeni koşullarla birlikte planlarını revize etmek durumundadırlar. İşverenin ekonomik gelişmeleri göz önünde bulundurarak karar alması ve aldığı kararların hem şirketin hem de sektörün sürekliliğine etkisini iyi analiz etmesi gerekir. Kısa vadede kazançlı görünen bazı ticari kararların götürüsünün doğru hesaplanması önemlidir.

Pandemide Değişen İşe Alım Politikaları

Pandeminin etkisi, çalışanların kariyer planlamalarında aldıkları yeni kararlarda da kendini göstermektedir. Zira bu süreç, şirketleri işe alım politikalarında çeşitli değişiklikler yapmaya da zorlamaktadır. Görev tanımları değişmekte, çalışma yöntemleri gibi personel yetkinliklerinde de güncellemeler olabilmektedir. Pandemi nedeniyle yeni personel yetiştirilmesi yerine; uzman ve kritik noktalardaki personellerin uzmanlaşması üzerine adımlar atılmaktadır. Yapılan araştırmalar, şirketlerin bünyelerindeki kilit çalışanları tutmak için özlük haklarında iyileştirmeye yönelik adımlar attığını göstermektedir.

Evden ya da uzaktan çalışma modeli nedeniyle belirsizleşen iş – özel hayat dengesinin yeniden tanımlanması gerekmektedir. Uzaktan çalışma ile bulanıklaşan başka bir sistem olan performans sistemlerinde de değişiklikler yapılması önem taşımaktadır. Çalışanların özlük ve sağlık hakları konusundaki iyileştirmeler, özel alan hassasiyeti gibi konularda hassasiyet gösteren firmalar pandemi sürecine uyum sağlayan işverenler olarak çalışanına güven vermektedir.

Yeni Normal Koşullarında Çalışan ve İşveren Yönelimleri

Bir değişimin başlangıcı olarak algılanan yeni normal ile çalışan ve işveren yönelimleri nasıl değişmektedir? Özellikle kariyer planlaması açısından çalışan ve işveren disiplinleri nasıl olmalıdır?

Çalışma hayatına pandemi döneminde başlayanlar ve geleneksel çalışma kültürünü benimseyen kişiler için evden çalışma deneyimi zorlayıcı olabilmektedir. Bununla ilgili eğitimler alarak, kendi motivasyonlarını artırmanın yollarını bulabilirler. Özellikle bu dönem, sürekli evde oturmak durumunda kalan bireylerin kendi iç dünyalarına da dönüş yaptıkları bir dönem olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum bireye kişisel motivasyon uyaranlarının ne olduğu hakkında bir keşif yapma şansı da tanır. Programlı bir şekilde çalışmak ve zaman yönetimini maksimum şekilde yapmak da uzaktan çalışmanın önemli disiplinlerinden birisidir.

İşverenlerin, çalışanlarının odaklarını canlı tutmaları ve verimli sonuçlar almaları için onlarla sürekli ilgilenmeleri şarttır. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun kılavuzundaki örnek vaka, bir mali hizmet sağlayıcısının Polonya şubesinde gerçekleştirilen yöntemden söz eder: Amirler ve İK, çalışma sürelerine yönelik bireysel taleplerin hepsini alır ve bakım sorumlulukları olan çalışanlar başta olmak üzere herkesin saatlerini ihtiyaçlarına göre düzenler. Özellikle yeni anneler, baba ile dönüşümlü olarak bebeklerine bakacak zamanı böylelikle bulmuş olurlar. Çin’de bir internet teknolojileri şirketi ise; uzaktan çalışan herkes ve aileleri için 24 saatlik açık danışma hattı kurar. Bu hat, psikolog ve danışmanların görev aldığı bir hattır. Ayrıca şirket, duygu kontrolü gibi konularda da sürekli çevrim içi kurslar vererek çalışanlarının motivasyonunu güçlü tutmayı hedeflemektedir.

Şirketlerin ve çalışanların yeni normale uyum sağlaması için yeniliklere açık olması, hızlı uyum sağlaması ve her ne durumda olursa olsun, iletişimde pozitif doneleri kullanması önem taşımaktadır.  Blog yazılarımız arasında yer alan  “Uzaktan Çalışırken İçsel Motivasyon” yazısı,  çalışırken sizleri tetikleyen motivatör faktörleri keşfetme  konusunda yardımcı olabilir 🙂 Tüm bu etmenler ışığında uzaktan çalışmaya devam ettiğiniz süreç boyunca, Bürotime’ın size en yakın konsept mağazası ile irtibata geçerek evden çıkmanıza gerek kalmadan, ideal ofis ortamınızı oluşturabilirsiniz.