Sanat akımları, kaynağını yaşanan dönemin sosyoekonomik yapısından ve o dönemde oluşan felsefi sistemlerden alır. Sanatın dalları arasında yer alan dekoratif ve plastik sanatlar da içinde bulunulan dönemin etkilerini üzerinde taşıyarak üretilir. Hatta yakın geçmişimiz net bir şekilde gösterir ki; ne zaman büyük bir olay yaşansa güzel sanatlar bunu çok belirgin bir şekilde yansıtır. Etkileri süregiden COVID-19 krizinden de sanat akımlarının aynı şekilde etkilenmesi söz konusudur. Fakat ne yönde etkilenir? Geçmişte insanları yönlendiren olaylar ve buna karşılık olarak insanların verdiği tepkiler bu soruya ışık tutabilir.

Modernizm ve Art Deco

Art Deco ve modernizm, birbirine benzeyen fakat birbirinden farklı iki akım olarak birçok disiplini etkiler. Art Deco, küresel anlamda kabul gören ilk dekoratif akımdır. Geometrik şekillere büyük özen verilen bu iki akım, tüm dünyanın anlaşmazlık içinde bulunmasının hemen ardından dünya sanatçıları tarafından kabul görmüştür. Art Deco akımının eski yöntemlerden etkilenmesine rağmen yenilikler için de alan ayırması, yayılmasını kolaylaştırmıştır. Bu sanat akımlarının global olarak kabul edilmesi, yine global bir anlaşmazlığa ve vahşete karşı bir cevap niteliğindedir, denebilir.

Görsel: artsy.net/ Frida Kahlo- Arbol de la Esperanza, 1946 MCA Chicago
Gerçeküstücülük

İki dünya savaşı arasında ve Büyük Buhran sırasında ortaya çıkan, Dadaist akımdan etkilenen kültürel bir harekettir. Aklın ve mantığın değersizleştiği bu akım, büyük sorunlar yaşayan dünyada dönemin mantık dışı zorlayıcılığını anlatmıştır. Bilinçaltında var olan şeylerin tasviri ön plana çıkmıştır. En muhtemel sebebi ise; bilinç ile hissedilen, yaşanan duyguların hoş olmaması olarak görülmüştür. Yaşam ve geçinme zorlukları, yeni atlatılan küresel sıkıntılar ve yeni bir krizin eşiğinde olmak sanat dünyasını, hayal âlemine itmiştir. Bu akımın çıktığı döneme ilişkin, reel dünyada mutsuz olan insanların hayal dünyasına yönelmesi tespiti yapılabilir.

Görsel: 10layn.com/
Psikedelia

Bu akımın çıkışı, Vietnam Savaşı ile paraleldir. Temeli ruhani felsefeye dayanan bu akımda barış, öğrenme ve ruhani yolculuğa dayalı ögeler bulunmaktadır. Müzikten sinemaya, edebiyattan tasarıma birçok disiplini etkilemiştir. Bu akımın yaygınlaşması ve büyük kitleler tarafından benimsenmesi ise; Vietnam Savaşı’na tepki niteliğindedir. Savaş harekâtına karşı olarak Psikedelia akımı ile barışçıl ve ruhani hippilik doğmuştur. 60’lı yıllarla anılan çok sayıda müzisyen ve kitap bu akımın parçasıdır.

Yeni Normal 

Geçmişteki bazı büyük akımları ve dönemlerindeki olayları az da olsa gözden geçirdiğinizde bazı sorular ve cevaplar oluşacaktır. Fakat konu insanken hangi cevabın daha net, hangisinin belirsiz olduğunu anlamak zordur. Yapılacak tahminler, pandeminin insan üzerindeki etkileri düşünüldüğünde net olmasa da bazı yönelimler olabileceğini gösterirKarantina süreci, herkesi farklı etkilese de; sonuçta bu süreçten büyük sanat eserleri çıkacağı aşikâr… Süreç ve sonrasında insanlık, alışkın olduğu günlük hayatın imkânlarının farkına varmıştır. Tüm dünya halklarının aynı anda benzer kurallar içerisinde yaşamak zorunda kalması, farklı kültürlere ortak ve aynı bir damga vuracaktır. Bundan dolayı da yeni ve güçlü bir global akım görmemiz kesine yakındır.

Sıkıcı ve tekdüze bu döneme karşıt cevap, canlı ve heyecanlı ifadelerle dolu ve doğa imgeleri ağırlıklı olacaktır. Karantina sırasında gezegene yavaş yavaş verilen zararın hızlıca ve etkili bir şekilde düzeldiğini, yavaş gelişen devinimler yerine hızlı değişimlerin insanlığı daha çok etkilediğini gördük. Bu türden bir değişim, yeni sanatçıların ve sanat akımlarının geri dönüşümü, sürdürülebilirliği ve doğayı eserlerinde obje haline getireceklerini göstermektedir. Geleneksel yaşamın bir anda değiştiği bu dönemde, sanat dünyasının büyük kısmı gibi tasarım dünyası da bunlardan etkilenecektir.

Yeni normal başlarken, ofis mobilyalarında ve çalışma alanlarında da sanatsal etkilerle karşılaşmak mümkündür. Doğayla dost, canlı renkler içeren, bireyleri gündelik ofis yaşamının eğlenceli anlarına dair imgelerle motive eden mobilyalar, pandeminin getirdiği sanatsal akımlarla yeniden tasarlanmaya oldukça açık… Ofisinizi yeni normal sürecine uygun şekilde yeniden tasarlamak isterseniz, Bürotime ürünlerine göz atabilirsiniz. Ana mobilyaların yanı sıra tamamlayıcılar ile ofisinize yepyeni bir hava katabilirsiniz.