İç mimarlık ve endüstriyel tasarım mezunu öğrenciler, iş hayatına atılmak için her ne kadar kendilerini hazır ve donanımlı hissetseler de; iş başvurusu için önem teşkil eden portfolyonun hazırlık aşamasında hassas davranmaları gerekir. Çünkü bir mimarlık ve tasarım firmasında staj yapmak ya da resmi olarak çalışmaya başlamak, bir mimar ya da tasarımcı olarak sadece becerilerinize bağlı değildir. Becerileri sunma biçimi de yetenekleriniz hakkında fikir verme açısından önemli bir rol oynar. Büyük bir profesyonel rekabet ortamında ve öz geçmişlerin daha küreselleştiği bir zamanda, tasarım ve mimarlık fakültelerinden mezun olan öğrencilerin portfolyo hazırlarken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi sahibi olmaları, daha çabuk başarıya ulaşmalarına zemin hazırlar. “Portfolyoda hangi projeler listelenmelidir? Hangi kişisel bilgiler portfolyaya eklenmeli ya da akademik belgeler profesyonel portfolyalara dahil edilmeli midir?” sorularının cevapları, bu noktada önem kazanır.

Az, Öz ve Net Bilgiler ile Desteklenen Görsel Bir Kompozisyon Oluşturun

İş başvurularında düz metin öz geçmişleri nadiren incelenir ve diğerleriyle karşılaştırıldığında göze çarpmaz. Mezun olunan okul, mesleki açıdan sergilenen yetenekten daha az önemlidir. Dolayısıyla endüstriyel tasarım ve mimarlık fakültelerinden mezun olan öğrencilerin, öz geçmişlerini, başarılı görsel kompoziyona sahip bir portfolyo ile sunmaları beklenir. Şaşırtıcı projelere sahip portföyler bile, daha çekici sunumlarla karşılaştırıldığında göz ardı edilemez veya görünmez hale gelir. Çok karmaşık sayfalar içeriği gizleyebilir, dolayısıyla portfolyonun daha dolu görünmesi için çok fazla bilgi ile aşırı yüklenmemek; az ve öz bilgi ile sadeliğe başvurmak gerekir. Çok sayıda sayfa içeren portfolyolar nadiren tam olarak incelenir. İlk izlenimin önemi hesaba katıldığında, başlangıçta en iyi projelerin yer aldığı ve kapanışın dikkat çekici bir proje ile yapıldığı bir portfolyo, başarılı bir sonuca ulaşılmasında daha etkin bir rol oynayacaktır. Diğer yandan, firmalar neredeyse her zaman, kendileri için düşünen bir çalışan ararlar. Ancak kişilik, iş için çok önemli bir unsurdur ve bir sayfanın yazı tipi, kenar boşlukları, yapısı ve oranı; mimarlık ve tasarım yeteneğinizin yanı sıra; kişiliğiniz hakkında da çok şey söylemektedir.

Eserler ve görsellere kıyasla sınırlı öneme sahip olmasına rağmen, CV sayfasının net veriler içermesi gerekir. Portfolyo sahibinin hangi şehirde yaşadığı, hangi dilleri konuşabildiği, hangi yazılımı kullandığı gibi bilgiler; örneğin, Infografik ile heyecan verici bir şekilde portfolyoya yerleştirilebilir. Kimlik numarası, medeni durum, ev adresi ve benzeri bilgiler alakasız verilerdir ve bu nedenle ilk irtibatta yer almasına gerek yoktur. Ancak yabancı dil hakkında portfolyoda bilgi verildiğinden emin olunmalıdır.

Donanımsal Altyapı Hakkında Fikir Veren Teorik Projeleri Portfolyoya Ekleyin

Hiçbir şey, bir mimarın ya da tasarımcının potansiyelini, teorik ve akademik projelerden daha iyi kanıtlayamaz. Üniversite, bir portfolyonun başlangıcını oluşturma zamanıdır ve bu eserler gerçek projeler kadar değerlidir. Mesleki araştırmalar, tam olarak geliştirildiğinde, günlük projeler için sahip olunan temel bilgileri gösterir. Bir sürecin ardındaki zekayı ve daha karmaşık analitik yetenekleri sergilemeye yardımcı olan teorik projeler, mezun portfolyo hazırlık aşamaları açısından büyük bir önem taşır ve portfolyoda mutlaka yer almalıdır. Diğer yandan, portfolyo sahibinin bu projelere ne kadar katkıda bulunduğu konusunda net ve doğru olması da büyük bir önem taşır. Mimari ve endüstriyel tasarım her zaman kolektif bir iştir ve bu nedenle, tamamlanan projelerin ne kadarlık bir bölümünde portfolyo sahibinin payının olduğunu dürüstçe belirtmesi beklenir.

Tüm bunların yanı sıra, portfolyolar, tasarlanan ürünlerin bir kataloğu gibi görünmemelidir; çünkü portfolyo sahibi ürünlerini değil, kendini satmaya odaklanmalıdır. Dolayısıyla bir portfolyoya fikirlerin ve ürünlerin son halini direkt olarak yerleştirmemek; bunu yapabilmek için düşünce sürecini ve son çözüme nasıl ulaşıldığını gösterebilmek gerekir. İlk fikirlerin kanıtı ve projenin farklı yönlerine nasıl yaklaşıldığı konusunda, portfolyoyu kontrol edenlerin, yaklaşımın arkasındaki düşünceyi değerlendirmesi için ortam hazırlanmalıdır. Çalışmalar incelendiğinde, nihai tasarımın belirli bir yönü beğenilmeyebilir, ancak oraya nasıl gidildiği anlaşılabilir ve takdir edilebilir. Değerlendirilmekte olan iki ana seviye vardır. Biri görsel iletişimin kalitesi, ikincisi ise gerçek fikirlerin ve kavramların kalitesidir. Kötü bir şekilde çizilmiş harika bir fikrin arkasında, hâlâ harika fikirlere sahip bir birey olabileceği, iş görüşmesi yapan çoğu firma tarafından hesaba katılır. Ayrıca, portfolyo sahibinin karşı tarafı her adımı anladıkları bir yolculuğa çıkarması beklenir. Bunun başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi, firmanın neyin ele alınması gerektiğini tam olarak anladığı ve bu nedenle portfolyo sahibinin gerçek fikirleri için daha fazla takdir görebileceği anlamına gelir. Başvuru sahibinin neyi başarmaya çalıştığı, gerçekten neyi istediği konusunda fikir edinirler ve güzel görseller görmekten daha çok, derin bir düzeyde bağlantı kurmaya odaklanırlar. Daha etkili bir hikaye anlatımıyla daha derin bir bağlantıya izin vermek, iyi bir portföy ve mükemmel bir portföy arasındaki farktır.

Belirgin Yeteneklerinizi Projeler Aracılığı ile Hikayeleştirerek Aktarın

Herkesin bir araya getirebileceği sayfalardan oluşan, “metalaştırılmış” bir portfolyo, tasarımcı olarak ne kadar iyi olduğunuzu göstermeyen bir içeriğin vücut bulmuş hali gibidir ve başvuru sahibinin becerilerini karşı tarafa aktarma konusunda yardımcı olmaz. Mimarlık ve tasarım ofisleri; daha çok eskizler, fikir sayfaları ve rafine edilmiş kavramların görselleri gibi “zor beceriler” açısından zengin sayfalara yönelmektedir. Bu tür şeyler daha bireyseldir ve bir iş görüşmesinde anlaşılabilmek açısından daha çok yardımcı olurlar. Bu nedenle, portföyünüz yüksek düzeyde ‘beceri açısından zengin’ sayfalara sahip olmak zorundadır.

Endüstriyel tasarım ve mimarlık fakülteleri öğrencileri portfolyo hazırlarken, hangi yeteneklerini portfolyoya taşıyacakları konusunda da düşünmelidir. Sahip olunan becerilerin listesini not etmek ve bu becerilerin portföyde kanıtlandığından emin olmak, harika bir yöntem olabilir. Ancak portfolyo hazırlarken, işlerin beceriye göre gruplandırılmaması gerekir. Bu yöntem içinde hikaye barındırmaz; daha da önemlisi, yeteneklerin aktarıldığı bir hikaye anlatımının olmadığına işaret eder. Bunun yerine, portföy projeler yoluyla sunulmalı ve beceriler bu projeler içinde dolaştırılarak aktarılmalıdır. Her projenin, herhangi bir yetenekle iletişim kurması ya da eşleştirilmesi gerekmez. Projeler farklı noktalara odaklanabilir, ancak beceriler ayrı bir bölümde değil, projelere entegre edilmiş bir biçimde sunulmalıdır. Bu yüzden mezun portfolyo hazırlık aşamaları esnasında el eskizleri, Photoshop görselleştirmeleri, Illustrator öğesi ve prototipleri kullanmak en etkili çözüm olabilir.

Her Portfolyoda Projelerinizi Farklı ve Özgün Bir Şekilde Yorumlayın

En önemli noktalardan biri de , başvurulacak her bir firma için birbirinden bir nebze farklı portfolyolar hazırlama gerekliliğidir. Ortaya koyulan tasarımlar ve hazırlanan projeler aynı olsa da, farklı şekilde sunulmaları özgünlüğü simgeler. Dolayısıyla portfolyo sahiplerinin başvurdukları şirketleri ve felsefelerini incelemeleri, ardından onlar için benzersiz bir portfolyo yaratmaları ve başvurdukları ofislerin projelerine benzer bir proje yansıtmamaya dikkat etmeleri gerekir. Hiçbir mimarlık ve tasarım ofisi, daha önce karşılaştıkları bir projenin kopyasını veya inceledikleri portfolyoda kendi stillerini görmekten hoşnut olmayacaktır. Özgün olmak ve bireysel düşünmek, bir portfolyo hazırlamanın temelini oluşturur. Dolayısıyla başvurulan her firmanın felsefesini, stilini, beklentilerini araştırarak bir hazırlık yapmak ve her birinde özgünlüğün esas alındığı, aynı zamanda da karşı tarafın ihtiyaçlarına cevap veren bir portfolyo hazırlamak gerekir.