Dünya ekosistemini tehdit eden en önemli sorunların başında doğal kaynak tüketimi geliyor. Hızla gelişim gösteren endüstriyel sanayi ve teknolojik değişimlerle birlikte, yenilenemeyen kaynakların yok edilmesi, çevreye ciddi zararlar veriyor. Sınırlı olan doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi çevresel tahribatın yanında insan sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler yaratıyor. Yüzlerce canlı türünün tehlike altında olması, salgın hastalıklar, zehirli atık maddeler ve bilinçsiz tüketim sonucu ortaya çıkan birçok problem gelecek nesiller için de önemli bir tehdit unsuru oluşturuyor.

Endüstriyel Tasarımda Çevreci Bir Anlayış; Sürdürülebilirlik

Dünya genelinde kaynak tüketimini sınırlamak ve çevre bilincini geliştirmek için öne sürülen ekolojik tasarım ve sürdürülebilirlik kavramları, endüstrilere yepyeni bir bakış açısı kazandırıyor. İnsan sağlığına uyumlu doğal malzeme kullanımının yaygınlaştırılması ile enerji tüketiminin azaltılması ve tasarımların çevresel karakteristiklere uyum sağlaması gibi kriterler amaçlanıyor. Atık denetimi ile çevresel atıkların minimum seviyelere indirilmesi ve dönüştürülebilir malzeme kullanımı, ekolojik tasarım felsefesinin temellerini oluşturuyor. Sürdürülebilir tasarım mimarisi, iç mekanların çevresel kalitesini artırma ve mekanların yaşam döngüsünü bütünsel anlamda iyileştirme çerçevesinde şekilleniyor.

Doğada bırakılan atık maddelerin uzun yıllar alan geri dönüşüm süreleri ve çevre kirliliğine olan ciddi etkileri tasarımcıları yeni arayışlara sürüklüyor. Tasarım süreçlerinde kullanılan malzemelerin insan doğasına uygun, yenilenebilir, toksik etki yaratmayan, geri dönüştürülebilen ve düşük enerji tüketen özellikte olması sürdürülebilir tasarım anlayışının boyutlarını oluşturuyor. Endüstriyel tasarımcıların ekolojik ürün fikirleri geliştirirken dönüştürülebilir malzeme ve doğal malzeme kullanımı gibi iki temel yol izledikleri görülüyor. Ahşap ve taş gibi doğal malzemelerin sıkça tercih edildiği sürdürülebilir tasarım ürünlerinde son yıllarda alüminyum, kağıt, plastik ve cam gibi dönüştürülebilir malzemeler de tasarım süreçlerine kazandırılarak atık denetimi kontrol altında tutuluyor. Daha az enerji tüketimi sağlayan bu malzemeler, tasarımcıların hayal güçleri ile şekillenerek mekanlara doğal ekosistem ile uyumlu işlevsel ve estetik bir değer katıyor.

Görsel: Suppose Design Office Tokyo
Ekolojik Tasarım ile Yaşanabilir Mekanlar

Bütünsel yaşam döngüsüne fayda sağlayan ve atık sorunu olmayan eko-malzemeler ile birlikte, peyzaj mimarisi ve endüstriyel tasarım alanlarında pek çok yeni akım kendine yer buluyor. Güvenli, sağlıklı, çevreye duyarlı, estetik ve fonksiyonel niteliklerle dolu olan tasarımlar, hem görsel hem de işlevsel açıdan kullanıcılara fayda sağlıyor. Ruh ve madde ilişkisini titiz bir şekilde ele alan ekolojik tasarım anlayışında, her türlü dönüştürülebilir malzeme ile yaşanabilir alan prensiplerine uyumlu ürünler yaratmak mümkün oluyor. Endüstriyel atıkların dönüştürülmesiyle üretilen tasarım objeleri pek çok mimar ve tasarımcıya da esin kaynağı oluyor. Etnik doğal malzemelerle farklı formların tercih edildiği ve yerel malzeme kullanımını destekleyen tasarım akımları ise sürdürülebilir tasarıma farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Zaman alan uygulama süreçlerine sahip olan geri dönüşüm süreçleri, buna karşın ürünlere dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım gibi önemli unsurlar kazandırıyor. Dönüşüm geçiren ham maddeler doğal kaynakların korunmasına katkı sağlarken enerji tüketimini de önemli ölçüde sınırlandırıyor.

Ekolojik tasarımın görünürlük kazanması yeni malzemelerin keşfine ve bambaşka tasarım düşüncelerinin de ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. İnsanların ihtiyaçlarına göre şekillenen tasarımların yanında tamamen hayallerle biçimlenen ürünler de sürdürülebilir tasarım kavramını zenginleştiriyor. Geleneksel üretime çevre odaklı bir bakış açısı ile karşı koyan ekolojik tasarım, doğa ve insanın birlikte var olma yolculuğunu anlatıyor. Bürotime, tasarım anlayışını insan ve çevre ekseninde buluşturan atıkların geri dönüşüm prensibi ile ağaçların kesilmesini önleyerek Konya-Antalya karayolu üzerinde bulunan ‘Hatıra Ormanı’ projesine imza attı. Doğal sistemlerin varlığını sürdürmesine katkı sağlayan ve kaliteli standartlar ortaya koyarak gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmayı hedefleyen tasarımlarıyla Bürotime, mobilya ve koltuk grubunda sahip olduğu GREENGUARD Gold sertifikası ile çevre dostu projelerini sürdürmeye devam ediyor.