Çağımızın yeni kavramlarından biri olan wellbeing, temelde bütünsel iyi olma hali olarak tanımlanabilir. Bütünsel iyi olma ise; mental, ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı ve zinde olmak anlamını taşır. Bu, bireylerin hem günlük hem de iş hayatında mutluluk dengesini kurması olarak düşünülebilir. Mutlu ve bütün olarak sağlıklı hisseden bireylerin sadece kendisine değil, içinde bulunduğu organizasyona ya da çalıştığı kuruma pozitif katkı sağlayacağı açıktır.

Wellbeing Uygulamalarının Önemi

Wellbeing uygulamaları, günümüzde sadece kişisel başarı için değil, aynı zamanda organizasyonel başarı için de en önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir. Bunun nedeni, organizasyonel başarının kişisel esenlikle beslenmesidir. Diğer bir ifadeyle kendisini bütünüyle zinde ve mutlu hissetmeyen bireyler, kurumlarına sağlayabilecekleri maksimum katma değerin farkında olmayabilirler. Zihinsel, fiziksel ve mental olarak bütünsel iyiliğe ulaşan bireylerin kurumlarına verebilecekleri ise, çok daha fazladır.

Wellbeing Uygulamaları Nelerdir?

Wellbeing uygulamaları için çok kompleks reçeteler aramaya gerek yok. Psikolojik olarak mutluluk duygusunu artıran her uygulama, wellbeing uygulaması olarak dikkate alınabilir. Örneğin sağlıklı yaşamın anahtarı olan doğru beslenme ve düzenli egzersiz, wellbeing uygulaması sayılabilir. Çünkü doğru beslenme ve egzersiz sayesinde bedensel sağlığın iyiliği ruhsal ve zihinsel olarak tatmin olma duygusu yaratır. İyi ilişkiler kurma, kişinin psikolojik olarak rahat olmasına olanak tanır ve wellbeing uygulaması olarak düşünülebilir. Başarı, yaşama bağlılık, aidiyet duygusu, kendini iyileştirme isteği gibi duyguları harekete geçiren her şey, wellbeing uygulamaları içinde düşünülebilir. Dolayısıyla wellbeing uygulamaları sayılı uygulamalardan çok, kişiyi bütün olarak mutlu edecek uygulamaları kapsar. Yoga, nefes egzersizi, sağlıklı beslenme, her sabah uyanınca bir bardak su içme, her gün yarım saat yürüyüş yapma bile wellbeing sürecine başladığınızı gösterir.

Wellbeing Sürecinin İş Hayatındaki Yeri

Pek çok şirket wellbeing uygulamaları için farkındalık kazanmış durumda. Çalışanların yaşam kalitesini arttırmak hem onların daha sağlıklı bir gelecek hayalini desteklemekte, hem de organizasyonel dayanıklılık geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Çalışanların hayallerinin desteklendiği şirketlerde aidiyet kavramı da öne çıkan başarı anahtarlarından biri olur. Bu nedenle günümüzde birçok şirkette, şirket içi sağlık programlarının uygulandığı ve bireysel tatmini artıran etkinliklerin düzenlendiği görülür. Şirket için sağlık programları, üst düzey yöneticilerden başlayarak en alt kademede çalışanlara kadar herkesi kapsamaktadır.

Peki, bu programların temel organizasyonel seviyelerde fark yaratması için nasıl bir yol izlenmelidir? Öncelikle wellbeing sürecine en alttan en üst seviyeye kadar herkesin inanması gerekir. Ayrıca wellbeing sürecinin amaç belirleme, ait olma, başarılı olma, özerklik, statü sahibi olma ve güvende hissetme gibi temel insani ihtiyaçların tatmin edilmesi ile başladığının göz önünde bulundurulması önemlidir. Çünkü bu ihtiyaçların tam olarak giderilmemesi halinde bireyler için bütünsel iyi olma durumundan bahsedilemez. İhtiyaçları gidermeye yönelik çözümlerin ofis ve çalışma mekanlarına uygulanması noktasında ise bireyleri mental, ruhsal ve fiziksel olarak destekleyecek tasarımlar büyük önem taşır.

Bürotime, sunduğu ofis çözümleri ile çalışma ortamınızı wellbeing sürecine uyumlu hale getirmenize yardımcı olur. Fark yaratan bir şirket kültürü oluşturmak ve başarıya ulaşmak için wellbeing kavramını çalışma hayatınızın bir parçası haline getirebilirsiniz.