Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan baş döndürücü değişimler, hayatın her alanını etkilediği gibi; eğitim alanında da önemli dönüm noktalarının ve heyecan verici yeniliklerin yaşanmasına olanak tanıyor. Yaygınlaşan ve kişiselleşen teknoloji kullanımı ile birlikte, bireylerin eğitim tercihleri de değişiyor. Eğitimde son teknolojileri kullanabilen, düşük maliyetli ve öğrenci odaklı yaklaşımlar giderek önem kazanırken; zaman ve mekândan bağımsız eğitim anlayışı, öğrenmede kolaylık ve kalıcılık sağlandığının en büyük göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Teknolojinin Öğrenme Biçimleri Üzerindeki Dönüştürücü Etkisi

Yaşam boyu öğrenme”  felsefesini merkeze alan e-öğrenme (e-learning) sistemi sayesinde; uzaktan ve online eğitim olarak da nitelendirilen web tabanlı, video ve podcast formatında sunulan öğrenim alternatifleri sayesinde, eğitim kavramı bambaşka bir boyuta ve niteliğe bürünüyor. Geleneksel eğitim olarak adlandırılan yüz yüze öğrenme metodu hala geçerliliğini sürdürürken e-öğrenme yöntemleri de artan bir hızla yaygınlaşıyor. Geleneksel eğitimin sürdürüldüğü sınıflarda pek de mümkün olmayan zaman ve mekân esnekliği, e-öğrenme yönteminin getirdiği en büyük avantajlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla zamanın ruhuna en uygun ve en kaliteli eğitim modeli, sosyal etkileşime izin veren geleneksel öğrenim ve kişiyi zaman-mekân bağımlılığından kurtaran e-öğrenme metotlarının harmanlanmasıyla elde ediliyor. Bu yöntem son yıllarda herkes için yoğun olarak tercih edilen bir eğitim modeli haline dönüşmektedir.

Yaşanan toplumsal değişimlere bağlı olarak gelişen birey anlayışı ve pedagojik yaklaşımlar da yeni nesil öğrenme biçimlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Geçmişe nazaran daha çok öğrenme odaklı ve aktif olarak gelişen öğrenme yöntemleri, çağın eğitim anlayışına adapte ediliyor. Neticede teknolojiyle uyumlu, e-öğrenim yaklaşımını içselleştiren, öğrenenin fiziksel ve sosyal gelişimini esas alan bir eğitim modeli, yeni nesil öğrenim anlayışını tanımlar hale geliyor. Bir sonraki adımda ise; söz konusu yeni öğrenim biçimiyle uyumlu, bu anlamda ortaya çıkan yeni gereksinimleri karşılayabilecek niteliklere sahip öğrenme mekânlarının yaratılması meselesi gündeme geliyor.

Yeni Nesil Öğrenme Biçimlerinin Eğitim Mimarisine Etkisi

Yeni nesil öğrenme anlayışıyla birlikte öğrenme mekânlarının niteliği de değişiyor. Öğrenenin, içinde eğitim gördüğü yapının tüm mimari detaylarıyla birlikte, yeni nesil eğitim yöntemlerini uygulanabilir kılmak üzere tasarlanmış olması gerekiyor. Böylece teknoloji ile uyumlu, hem bireysel hem de grup halinde çalışmayı mümkün kılan, fonksiyonel alanlar yaratmak ihtiyaç haline geliyor. Mekân tasarımının, öğrenen çocuk üzerindeki etkisi ve yönlendirme gücü de burada aktif rol oynayarak, çocuk dostu mimari anlayışının önemi açığa çıkıyor. Çocuk açısından değerlendirilerek kurgulanan mekan kullanımının esas olduğu çocuk dostu mimari yaklaşım sayesinde, yeni nesil öğrenme faaliyetlerinin hayata geçirilmesi kolaylaşıyor. Çocuğun kendine has özelliklerini, bilgi ve becerisini geliştirebileceği, yaratıcılık ve keşif duygularını anlamlandırabileceği, farklı kullanımlara izin veren mekanlar, yeni nesil öğrenim mekanı tasarımlarının odak noktasını oluşturuyor. Sonuç olarak esnek, farklı kullanım senaryolarına adapte edilebilir, çok kullanımlı mekanlara duyulan ihtiyaç artıyor. Yeni nesil eğitim felsefeleriyle iyi entegre olmuş, etkili ve dönüştürülebilir dekorasyonlar sayesinde öğrenen çocuğun ihtiyaç duyduğu fiziki ortam fazlasıyla sağlanmış oluyor. Böylece kendisiyle ve parçası olduğu dünyayla ilgili keşif sürecini başarıyla yürütebilen, ifade yeteneği güçlü, sosyal iletişim becerileri gelişmiş, üretken bireylerin yetiştirilmesi kolaylaşıyor.

 

Aktif öğrenme yaklaşımlarından ilham alan tasarımlarıyla Bürotime, etkili bir mimari yaklaşımı hayata geçirerek eğitim kurumlarını baştan aşağı gerçek birer öğrenme mekanı haline getirmeyi başarıyor. Bürotime imzalı eğitim çözümleri, eğitimi yalnızca öğrenilmiş ve tanımlanmış mekanlarla sınırlama hatasına düşmeden, yeni nesil insan ve dünya modeline uygun yöntemleri hayata geçiriyor.